Produktai šiluminės energijos gamybai

Medzio skiedra ir pjuvenos.

Drėgnumas – natūralus.

Sandėliuojamos uzdaroje patalpoje.

Skiedros frakcija 15 – 50 mm.

Pjuvenos frakcija 3-5 mm.